Vraag 4

Zijn de gps-trackers van Weenect beveiligd?

Het onderwerp is niet nieuw, maar de discussie blijft voortduren zolang de maatregelen die genomen worden door de belanghebbenden in de sector niet tegemoetkomen aan het doel. Beveiliging van de aangesloten objecten staat volledig los van de realiteit; het is een complete illusie.

De BEUC (Europese overkoepelende organisatie die opkomt voor de consumenten) heeft zich gebaseerd op een Noorse studie om met name de tekortkomingen van fabrikanten van GPS voor kinderen aan het licht te brengen.

Maar geldt dat voor alle fabrikanten? Bij Weenect staat de veiligheid van uw gegevens voorop. We leggen u uit hoe we dat doen.

Uniek herkenningsteken

De trackers van onze gebruikers zijn permanent verbonden met onze servers door middel van hun geïntegreerde simkaart. Eenvoudig? Dat lijkt zo. Elke tracker heeft een eigen herkenningsteken dat alleen bekend is bij de tracker en de server waarmee die in verbinding staat. Op die manier kan inmenging door derden met minder goede bedoelingen, die dit teken niet kennen, worden voorkomen - zowel aan de kant van de tracker als aan de kant van de server. Dit is een oude techniek van geheimagenten die heel doeltreffend blijkt te zijn op het gebied van technologie.

Zonder het groene licht van de server is het onmogelijk iets van de tracker te vragen: oproepen zijn niet mogelijk, evenmin als rinkelen of trillen en nog minder ongewenst meeluisteren. Het is bovendien onmogelijk de door de tracker doorgegeven gps-posities te vervalsen. Alle posities die worden doorgegeven zijn de juiste.

Anonimisering van de gegevens

Het voordeel van een gps-positie is dat die op zich niets zegt. Voor een verhaal is altijd een hoofdpersoon nodig om de aandacht van de lezer te trekken. Al onze gegevens zijn daarom anoniem: er is een server voor de posities en een server voor de gegevens van het account. Zo kan een positie nooit worden toegewezen aan een bepaald account of specifieke tracker.

Uniek account

Onderzoek heeft aangetoond dat registratie van een tracker bij een tweede account een risico is. Een hacker kan zo toegang krijgen tot de gegevens van de geolokalisatie. Bij Weenect kan een tracker aan niet meer dan één account worden toegevoegd. Wanneer het identificatienummer eenmaal geregistreerd staat bij één account is het technisch dus onmogelijk het nog toe te voegen aan een ander account.

Versleuteling van communicatie

Voor alle verbindingen tussen uw telefoons (via de applicatie of uw computer) en onze servers wordt gebruik gemaakt van HTTPS-encryptie. Het is dus onmogelijk tussenbeide te komen om hun communicatie af te luisteren.

Recht op vergetelheid

Tot slot worden alle gegevens van een account (en de bijbehorende trackers) 30 dagen bewaard op onze hoofdserver. Daarna worden ze gedurende een jaar bewaard op secundaire servers (in geval van overmacht), waarna ze uiteindelijk definitief verwijderd worden. Gedurende die periode kunnen onze gebruikers vragen de gegevens vóór die tijd te verwijderen wanneer ze dat willen.